Co nalezy zrobić, gdy w trasie zepsuje się viaTOLL?

Co robić, gdy w trakcie jazdy zepsuje się elektroniczny system poboru opłat?

Przejdź do treści

 

Co należy zrobić, gdy w trasie zepsuje się viaTOLL? Do kogo się zgłosić?


System elektronicznego poboru opłat viaTOLL na wybranych odcinkach polskich dróg od 1 lipca 2011 roku obowiązuje wszystkich kierowców poruszających się pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Co zrobić, kiedy stawki nie są naliczane prawidłowo, a viaTOLL ulegnie awarii?


Jak działa viaTOLL?


System viaTOLL oparty jest na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Komunikacja odbywa się pomiędzy antenami znajdującymi się na bramownicach a viaBOX-em zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, kiedy pojazd przejeżdża pod taką bramą, za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej naliczana zostaje opłata, o czym kierowca zostaje powiadomiony sygnałem z naklejanego na wewnętrzną stronę szyby viaBOX-a. Cały proces naliczania opłat jest automatyczny bez potrzeby zatrzymywania pojazdu czy nawet wytracania jego prędkości.


Kontrola w ramach systemu viaTOLL


Kontrola systemu viaTOLL weryfikuje czy pojazd podlega obowiązkowi opłat i czy dokonywane są one prawidłowo. Dokonują ich inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Wyposażone w stałe lub przenośne urządzenia stacje kontrolne pozwalają sprawdzić, czy samochód ma zainstalowanego viaBOX-a i czy jest on zainstalowany poprawnie. Sprawdzane są też płatności za przejazd.

Przy wykryciu nieprawidłowości informacje te wraz z automatycznie wygenerowanym zdjęciem pojazdu przesyłane są do centrum, gdzie miejsce ma ich analiza. Jeśli zostaną one potwierdzone, centrala wysyła taką informację do Mobilnych Jednostek Kontrolnych, których zadaniem jest zatrzymanie pojazdu, sporządzenie raportu z kontroli i wszczęcie postępowania administracyjnego. Jego celem jest nałożenie kary administracyjnej określonej w art. 13k Ustawy o drogach publicznych za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Do czasu jej naliczenia inspektorzy ITD mają też prawo do zatrzymania pojazdu. Od takiej decyzji kierowcy przysługuje odwołanie.


Reklamacje


W przypadku reklamacji lub wszelkich zapytań kierowcy mogą skorzystać z kilku form kontaktu: Są nimi:

* wiadomość e-mail na adres info@viatoll.pl
* formularz "Zgłoszenie Problemu" dostępny w Panelu Obsługi Klienta
* zgłoszenie telefoniczne w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim) na numer 800 101 101 (dla telefonów stacjonarnych w Polsce) lub + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych dzwoniących z zagranicy)
* zgłoszenie przesłane faxem pod numer +48 22 521 10 11
* zgłoszenie przesłane na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
* zgłoszenie osobiste w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Dystrybucji.

Jeśli powodem zgłoszenia reklamacji jest nieprawidłowe działanie viaBOX-a, zgłoszenie reklamacyjne w jednej z powyższych form powinno zawierać w sobie datę, przybliżony czas przejazdu oraz odcinek i numer drogi, gdzie kierowca zauważył usterkę. Dla identyfikacji urządzenia każda reklamacja musi zawierać też identyfikator umowy lub klienta.

Powrót

OK