Czy w związku z naruszeniem czasu pracy kierowcy grożą grzywny? Jak wysokie? Jak sytuacja wygląda w Polsce oraz zagranicą?

Czas pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest normowany. Co w przypadku kiedy zostanie on naruszony?

Przejdź do treści

 

Czy w związku z naruszeniem czasu pracy kierowcy grożą grzywny? Jak wysokie? Jak sytuacja wygląda w Polsce i za granicą?


Zawodowi kierowcy prowadzący pojazdy ciężarowe są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących należnych im odpoczynków i przerw. Egzekwowaniem prawa na tej płaszczyźnie zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) oraz Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, a nawet Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Co grozi za niedostosowanie się do przepisów?


Przepisy unijne i krajowe


Przepisy, które obowiązują kierowców i ich pracodawców zapisane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku oraz dodatkowo w Polsce w Ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 roku o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców.


Dotyczą one przewozu osób pojazdami do tego przystosowanymi przewożącymi dziewięć osób lub więcej łącznie z kierowcą oraz rzeczy, kiedy dopuszczalna masa całkowita samochodu ciężarowego wraz z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 t.


Aktywność kierowcy takiego pojazdu rejestrowana jest na cyfrowych lub analogowych tachografach. Określają one czas jazdy, okres dyspozycyjności, czas przerwy i odpoczynku, przebytą drogę, a także ewentualne usterki i inne ważne zdarzenia.


Odpowiedzialność przewoźnika


Do zorganizowania pracy w taki sposób, aby kierowca nie naruszał przepisów, zobowiązany jest przewoźnik, prowadzący ewidencję czasu pracy swojego kierowcy, którą przechowywać musi przez okres lat 3. Przy naruszeniu przepisów mandatem karnym obarczona zostaje firma transportowa. Wysokość kar wygląda następująco:


* naruszenie przepisów o czasie prowadzenia samochodu oraz obowiązkowych przerwach i odpoczynku - 2000 zł
* naruszenie przepisów o zastosowaniu urządzeń rejestrujących prędkość oraz czas jazdy i odpoczynek - 2000 zł
* używanie nieprawidłowego urządzenia kontroli - 5000 zł
* brak dokumentów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu - 2000 zł


Jeśli kierowca usługi przewozowe wykonuje na własny rachunek, kary za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy wynoszą:


- do 2 godzin tygodniowo - 100 zł
- od 2 do 10 godzin tygodniowo - 300 zł
- powyżej 10 godzin tygodniowo - 500 zł

Dodatkowo brak przerwy kosztować może kierowcę 300 zł, a brak ewidencji czasu pracy 1000 zł.


Mandat karny to jednak nie wszystko. Przy poważnym naruszeniu norm odebrana może zostać licencja lub zezwolenie w zakresie przewozu.


Naruszenie przepisów przez kierowcę


Za niezgodną z przepisami jazdę samochodem ciężarowym karę ponieść może też kierowca. Wysokość mandatu wynosi:


* przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu do 1 godziny i za każdą następną rozpoczętą godzinę - 100 zł
* przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy do 15 do 30 minut i za każde następne rozpoczęte pół godziny - 150 zł
* skrócenie dziennego czasu odpoczynku powyżej 15 minut do jednej godziny i za każdą następną rozpoczętą godzinę - 100 zł
* skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku do jednej godziny i za każdą następną rozpoczętą godzinę - 50 zł
* przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu od 30 minut do dwóch godzin i za każdą następną rozpoczętą godzinę - 50 zł
* przekroczenie tygodniowego czasu pracy przez kierowców osobiście wykonujących przewozy drogowe na rzecz przewoźnika: do 2 h - 50 zł, od 2 do 10 h - 300 zł, powyżej 10 h - 500 zł
* nierejestrowanie aktywności kierowcy przy pomocy urządzenia rejestrującego - 2000 zł
* ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego - 2000 zł
* okazanie wykresówki (lub karty kierowcy) bez wprowadzonych danych okresów aktywności kierowcy - 100 zł za każdy dzień
* używanie tej samej wykresówki (karty kierowcy) przez kilku kierowców - 2000 zł
* jednoczesne używanie kilku wykresówek (kart kierowców) lub cudzych dokumentów - 2000 zł


Wszystkie powyższe przepisy mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Kierowca podczas kontroli ma obowiązek okazać kartę kierowcy (wykresówkę) za 29 ostatnich dni z dniem kontroli włącznie.

 

Powrót

OK